باب استفعال

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید

باب استفعال

" إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا " (احزاب 72)
ما این امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم ، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند انسان آن امانت بر دوش گرفت ، که او ستمکار و نادان بود
آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه کار به نام من دیوانه زدند

کانال تلگرام:
https://telegram.me/estefal

 تو افسانه ها اومده بی خوابی شبانه شما به دلیل بیداری تان در رویای شخصی دیگر است....

پ ن: فقط این را بگویم که مادربزرگم همیشه به من حسادت میکند که چطور وقتی سرم را روی بالشت میذارم، سریع خوابم می برد!!!!

نمی خواهی ام ؟!

دلیل نیامدنت از این دو حالت خارج نیست ؛

یا نمی خواهی ام ،

یا ...

یـا ابـوالـفـضـل!

یعنی نمی خواهی ام ؟! 

 

 بهرنگ قاسمی

 

 شاعر عنوان:سجاد سامانی