برای هر کسی

یه اسم تو زندگیش هست
که تا ابد هر جایی بشنوه
ناخودآگاه بر می گرده به همون سمت 
یا از روی ذوق 
یا از روی حسرت 
و یا از روی نفرت


هاروکی موراکامی